Số người đang truy cập: 2
Tổng số lượt truy cập: 74370
Tổng số thành viên: 10
Sở TNMT tỉnh Thái Nguyên
Trung tâm Công nghệ phần mềm và GIS
Trung Tâm Quan trắc và Công nghệ môi trường Thái Nguyên
  
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Mã xác nhận
Quên mật khẩu
Tin tức hoạt động
Bộ TN&MT thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính 2007-2010   
Tổ công tác thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính giai đoạn 2007 - 2010 của Bộ TN&MT được thành lập theo Quyết định số 1355/QĐ-BTNMT của Bộ trưởng Bộ TN&MT tháng 7/2008, nhằm thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 – 2010 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số 30/QĐ-TTg, gọi tắt là Đề án 30) đã có được kết quả bước đầu..

Bộ trưởng Bộ TN&MT đã phân công Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển phụ trách chỉ đạo việc thực hiện Đề án 30 của Bộ. Bộ cũng đã ban hành Quyết định số 2024/QĐ-CCHC ngày 10/10/2008 về việc thay đổi, bổ sung thành viên, Quyết định số 2645/QĐ-BTNMT ngày 22/12/2008 về Quy chế hoạt động của Tổ công tác thực hiện Đề án 30. Theo đó, Tổ công tác thực hiện Đề án 30 có 18 người, trong đó 10 thành viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và 8 thành viên chuyên trách.

Các đơn vị trực thuộc Bộ đều phân công 1 lãnh đạo cấp phó giúp chỉ đạo công tác này. Riêng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Tổng cục Quản lý đất đai, do tính chất phức tạp, số lượng thủ tục hành chính lớn, đã thành lập Tổ công tác thực hiện Đề án 30 tại đơn vị.

Đến nay, qua rà soát danh mục thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ TN&MT, Tổ công tác thống kê có 238 thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc Bộ.

Nhiều nhất có 88 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai, đã phân cấp cho UBND các cấp thực hiện. Tiếp theo 62 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực khoáng sản, địa chất, trong đó có 31 thủ tục hành chính do Bộ thực hiện và 31 thủ tục hành chính do UBND tỉnh thực hiện. 33 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực môi trường, 20 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài nguyên nước, 18 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu, 17 thủ tục thuộc lĩnh vực đo đạc bản đồ, đều đã phân cấp cho UBND các cấp thực hiện.

Tổ công tác cũng đã hệ thống hóa Danh mục mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ. Trong số 242 mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc Bộ, nhiều nhất là lĩnh vực đất đai có 134 mẫu đơn, lĩnh vực khoáng sản, địa chất có 44 mẫu đơn... Ít nhất là lĩnh vực môi trường có 4 mẫu đơn và lĩnh vực tài nguyên nước có 8 mẫu đơn.

Cán bộ của Tổ công tác đã được tập huấn về việc tổ chức thực hiện thống kê thủ tục hành chính (cách điền biểu mẫu 1) và cách sử dụng phần mềm máy xén thủ tục hành chính. Phần mềm máy xén thủ tục hành chính được xây dựng để phục vụ mục đích thống kê và rà soát của Đề án 30, với ba giao diện chính là Ứng dụng quản lý thể chế, Trang tin điện tử Tổ công tác chuyên trách, Ứng dụng quản trị.

Hiện ba đơn vị quản lý Nhà nước thuộc Bộ là Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Cục Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu và Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam đang tiến hành nhập hồ sơ vào phần mềm máy xén. Tuy nhiên, do số lượng thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực TN&MT có quá nhiều, được quy định ở nhiều văn bản khác nhau, lại đã được phân cấp toàn bộ cho địa phương nên việc đánh giá còn gặp nhiều khó khăn. Hiện Tổ công tác Đề án 30 mới được cấp 3 tài khoản để nhập phần mềm máy xén nên việc tạo hồ sơ văn bản vào phần mềm máy xén tại Bộ cũng là một khó khăn nhất định.

Bộ TN&MT đề nghị Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ cung cấp thêm cho Bộ 3 tài khoản để thuận tiện trong việc nhập hồ sơ vào phần mềm máy xén, đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Thu Phương


 

Hội thảo về xây dựng chương trình, tài liệu bồi dưỡng quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường cho lãnh đạo Sở TN&MT, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Mạnh Hiển: Nên tập trung vào nội dung quản lý Nhà nước của 7 lĩnh vực
Gặp mặt đầu xuân, giao lưu trực tuyến hai đầu cầu Bắc – Nam của Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên và các đơn vị
Bộ TN&MT và Ủy ban Khoa học – Công nghệ và Môi trường Quốc hội: Tăng cường hợp tác lĩnh vực biển

Hội thảo về xây dựng chương trình, tài liệu bồi dưỡng quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường cho lãnh đạo Sở TN&MT, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Mạnh Hiển: Nên tập trung vào nội dung quản lý Nhà nước của 7 lĩnh vực
Gặp mặt đầu xuân, giao lưu trực tuyến hai đầu cầu Bắc – Nam của Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên và các đơn vị
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu Quốc gia về tài nguyên và môi trường