Số người đang truy cập: 12
Tổng số lượt truy cập: 77911
Tổng số thành viên: 10
Sở TNMT tỉnh Thái Nguyên
Trung tâm Công nghệ phần mềm và GIS
Trung Tâm Quan trắc và Công nghệ môi trường Thái Nguyên
  
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Mã xác nhận
Quên mật khẩu
Số kí hiệu: 45/2008/NĐ-CP
Trích yếu: Về việc điều chỉnh địa giới hành chính các huyện: Hưng Nguyên, Nghi Lộc để mở rộng địa giới hành chính thành phố Vinh; thành lập phường Vinh Tân thuộc thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
Ngày ban hành: 17/04/2008
Cơ quan ban hành: Bộ TNMT
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Thể loại: Công văn
Lĩnh vực: Đo đạc bản đồ
File đính kèm:
Nội dung:

Điều 1. Điềuchỉnh địa giới hành chính các huyện: Hưng Nguyên, Nghi Lộc để mở rộngđịa giới hành chính thành phố Vinh; thành lập phường Vinh Tân thuộcthành phố Vinh, tỉnh Nghệ An như sau:

1.Điều chỉnh 3.115,63 ha diện tích tự nhiên và 29.304 nhân khẩu của huyệnNghi Lộc (bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên và nhân khẩu của các xã:Nghi Kim, Nghi Đức, Nghi Liên, Nghi Ân); 626,91 ha diện tích tự nhiên và9.138 nhân khẩu của huyện Hưng Nguyên (bao gồm toàn bộ diện tích vànhân khẩu của xã Hưng Chính; 174 ha diện tích tự nhiên và 3.043 nhânkhẩu của xã Hưng Thịnh) về thành phố Vinh quản lý.

Thành phố Vinh có 10.498,39 ha diện tích tự nhiên và 282.981 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thành phố Vinh: Đông giáp tỉnh Hà Tĩnh; Tây và Nam giáp huyện Hưng Nguyên; Bắc giáp huyện Nghi Lộc.

2. Thành lập phường Vinh Tân thuộc thành phố Vinh

Thànhlập phường Vinh Tân thuộc thành phố Vinh trên cơ sở toàn bộ 338,18 hadiện tích tự nhiên và 8.014 nhân khẩu của xã Vinh Tân; 174 ha diện tíchtự nhiên và 3.043 nhân khẩu (phần diện tích và nhân khẩu của xã HưngThịnh điều chỉnh về thành phố Vinh).

Phường Vinh Tân có 512,18 ha diện tích tự nhiên và 11.057 nhân khẩu.

Địagiới hành chính phường Vinh Tân: Đông giáp phường Trung Đô; Tây giáp xãHưng Chính, huyện Hưng Nguyên; Nam giáp xã Hưng Lợi và Hưng Thịnh,huyện Hưng Nguyên; Bắc giáp phường Hồng Sơn và phường Cửa Nam.

- Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Vinh và thành lập phường Vinh Tân:

Thànhphố Vinh có 10.498,39 ha diện tích tự nhiên và 282.981 nhân khẩu, có 25đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các phường: Bến Thuỷ, Cửa Nam,Đông Vĩnh, Đội Cung, Hà Huy Tập, Hồng Sơn, Hưng Bình, Hưng Dũng, HưngPhúc, Lê Lợi, Lê Mao, Quán Bàu, Quang Trung, Trường Thi, Trung Đô, VinhTân và các xã: Nghi Phú, Hưng Lộc, Nghi Kim, Hưng Đông, Hưng Hoà, NghiLiên, Nghi Ân, Nghi Đức, Hưng Chính.

- Xã Hưng Thịnh còn lại 435,60 ha diện tích tự nhiên và 4.102 nhân khẩu.

HuyệnHưng Nguyên còn lại 15.920,24 ha diện tích tự nhiên và 114.210 nhânkhẩu, có 22 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các xã: Hưng Lĩnh,Hưng Long, Hưng Xá, Hưng Xuân, Hưng Lam, Hưng Phú, Hưng Khánh, HưngNhân, Hưng Châu, Hưng Lợi, Hưng Phúc, Hưng Mỹ, Hưng Tiến, Hưng Thắng,Hưng Thông, Hưng Tân, Hưng Đạo, Hưng Tây, Hưng Yên, Hưng Trung, HưngThịnh và thị trấn Hưng Nguyên.

HuyệnNghi Lộc còn lại 34.809,60 ha diện tích tự nhiên và 195.847 nhân khẩu,có 30 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các xã: Nghi Văn, Nghi Kiều,Nghi Lâm, Nghi Yên, Nghi Công Nam, Nghi Công Bắc, Nghi Hưng, NghiPhương, Nghi Thuận, Nghi Hoa, Nghi Diên, Nghi Vạn, Nghi Trung, NghiLong, Nghi Quang, Nghi Phong, Nghi Thái, Phúc Thọ, Nghi Xuân, NghiThạch, Nghi Đồng, Nghi Tiến, Nghi Thiết, Nghi Khánh, Nghi Hợp, Nghi Xá,Nghi Thịnh, Nghi Mỹ, Nghi Trường và thị trấn Quán Hành.

Điều 2.Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Côngbáo. Những quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3.Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An  và Thủtrưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ: Nội vụ, Công an, Quốc phòng,

  Tài nguyên và Môi trường, Tài chính,

Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư;

- HĐND, UBND tỉnh Nghệ An;

- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;

- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;

- Ban Tổ chức Trung ương;

- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;

- VPCP: BTCN, các PCN,

  Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,

các Vụ: ĐP, TCCB, TH, PL, KTN, TTĐT, Công báo;

- Lưu: Văn thư, NC (5b). M