Số người đang truy cập: 1
Tổng số lượt truy cập: 77900
Tổng số thành viên: 10
Sở TNMT tỉnh Thái Nguyên
Trung tâm Công nghệ phần mềm và GIS
Trung Tâm Quan trắc và Công nghệ môi trường Thái Nguyên
  
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Mã xác nhận
Quên mật khẩu
Tên quy trình: Chuyển quyền sử dụng đất
Lĩnh vực: Đo đạc bản đồ
Áp dụng từ ngày: 14/10/2010
File đính kèm:
Nội dung:
Giấy tờ bắt buộc:
1. Đơn xin chuyển quyền sử dụng đất
2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Ảnh quy trình:

Các quy trình khác
Quy trình thế chấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Quy trình đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Cấp GCNQSDĐ cho các tổ chức