Số người đang truy cập: 2
Tổng số lượt truy cập: 77901
Tổng số thành viên: 10
Sở TNMT tỉnh Thái Nguyên
Trung tâm Công nghệ phần mềm và GIS
Trung Tâm Quan trắc và Công nghệ môi trường Thái Nguyên
  
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Mã xác nhận
Quên mật khẩu
Tên quy trình: Cấp GCNQSDĐ cho các tổ chức
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin
Áp dụng từ ngày: 05/09/2009
File đính kèm:
Nội dung:
Giấy tờ bắt buộc: 1. Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Ảnh quy trình

Các quy trình khác
Quy trình thế chấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Quy trình đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Chuyển quyền sử dụng đất