Số người đang truy cập: 8
Tổng số lượt truy cập: 77907
Tổng số thành viên: 10
Sở TNMT tỉnh Thái Nguyên
Trung tâm Công nghệ phần mềm và GIS
Trung Tâm Quan trắc và Công nghệ môi trường Thái Nguyên
  
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Mã xác nhận
Quên mật khẩu
Tên quy trình: Quy trình đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin
Áp dụng từ ngày: 05/11/2010
File đính kèm:
Nội dung:
Các quy trình khác
Quy trình thế chấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Cấp GCNQSDĐ cho các tổ chức
Chuyển quyền sử dụng đất