Số người đang truy cập: 3
Tổng số lượt truy cập: 75373
Tổng số thành viên: 10
Sở TNMT tỉnh Thái Nguyên
Trung tâm Công nghệ phần mềm và GIS
Trung Tâm Quan trắc và Công nghệ môi trường Thái Nguyên
  
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Mã xác nhận
Quên mật khẩu
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẤT ĐAI TỈNH THÁI NGUYÊN
1. Giới thiệu tổng quan.
2. Hướng dẫn khai thác Hệ thống thông tin đất đai tỉnh Thái Nguyên.
2.1. Truy cập website.
2.2. Bản đồ địa chính.
2.3. Thao tác với bản đồ.
2.4. Tin tức.
2.5. Quy trình.
2.6. Văn bản dự thảo.
2.7. Văn bản pháp quy.
2.8. Trợ giúp.
2.9. Thống kê truy cập.
2.10. Liên kết Web.
2.11. Đăng nhập.
3. Hướng dẫn sử dụng quản trị hệ thống.
3.1. Đăng nhập bằng quyền quản trị.
3.2. Quản lý người dùng.
3.3. Quản lý nhóm người dùng.
3.4. Gán người dùng vào nhóm.
3.5. Quản lý chức năng.
3.6. Phân quyền chức năng.
3.7. Quản lý quy trình.
3.8. Quản lý tin bài.
3.9. Quản lý liên kết.
3.10. Quản lý giới thiệu.
3.11. Quản lý văn bản pháp quy.
3.12. Quản lý văn bản dự thảo.
3.13. Quản lý ý kiến đóng góp.
3.14. Cấu hình thông tin thuộc tính thửa đất.
4. Hướng dẫn sử dụng cập nhật thông tin thửa đất.